RATCHALOTHORN : TOUR TO THE NEW WORLD 2022 @ ชลบุรี อ่างเก็บน้ำหลวงรัชชโลทร 

เป็นกิจกรรมกีฬา ภายใต้โครงการ “Colors of EEC” จัดทำขึ้นส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยประกอบด้วยกิจกรรม 3 รายการ ตามลำดับ ดังนี้ 
1.กิจกรรม “ปลวกแดง ไนท์ ฮาล์ฟ มาราธอน 2022 @ ระยอง อ่างเก็บน้ำดอกกราย” จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 
2.กิจกรรม “Rachalothorn - Tour to the New World 2022 @ ชลบุรี อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร” จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 
3.กิจกรรม “คลองสียัด ฮาล์ฟ มาราธอน ฟันรัน 2022 @ ฉะเชิงเทรา อ่างเก็บน้ำคลองสียัด” จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร *กรุณาศึกษา และทำความเข้าใจก่อนสมัคร*
Applicant qualifications

o ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 2019 แล้ว 2 เข็มขึ้นไป (แนบเอกสารผ่านระบบออนไลน์) I
   2 dose or more vaccinations (attached online documents)
o  ผู้สมัครที่ฉีดวัคซีน 1 เข็ม สามารถทำการสมัครได้กรณีที่มีแผนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ก่อนวันแข่งขัน
   Applicants who got only 1 dose of vaccination can apply if plan to have a 2nd vaccination before the race day.
 o ผู้สมัคร รวมถึงผู้ติดตามต้องแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าพื้นที่งาน หรือรับการตรวจหน้างาน วันลงทะเบียนรับหมายเลข (23 ก.ค. 2565) ในราคา 100 บาท
   Applicants including their followers must show ATK results no later than 72 hours before entering the event area. or get ATK testing on collecting BIB day (23 July 2022) at 100 baht servicen fee.
 o กรณีนำชุดตรวจมาเอง คิดค่าบริการตรวจอย่างเดียว 50 บาท 
    In case of bring your own ATK test kit and get the service at the event will be charged at 50 baht.
 o ผู้สมัครที่ทำการตรวจ ATK แล้วไม่พบเชื้อโควิด จะได้รับสายรัดข้อมือสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม 
    Cyclist who get ATK test and have not found COVID-19, a wristband will be given to wear when participate the event.
 o สงวนสิทธิไม่อนุญาตให้รับหมายเลขวิ่งแทนกัน I
   Get the BIB number by yourself ONLY
 o กรณี “ยกเลิก” การจัดกิจกรรม ตามประกาศจากศูนย์บริหารควบคุมสถานการณ์โรคโควิด(ศบค.) จะทำการคืนเงินค่าสมัคร หลังหักค่าธรรมเนียมธุรกรรมทางการเงิน
    In case of the event must be cancelled according to Center for Covid-19 Situation Control (CDC) announcement,  the entry fee after deducted by transaction fees will be transferred. 
 o กรณีที่ต้อง “เลื่อน” การจัดกิจกรรม ด้วยสถานการณ์โควิด โดยมาตรการของจังหวัด ผู้สมัครสามารถเลือกรับเงินค่าสมัครคืน โดยหักค่าบริหารจัดการรายละ 250 บาท โดยได้รับเสื้อที่ระลึกจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่มีค่าจัดส่ง หรือถือสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมตามการประกาศจัดงานครั้งต่อไป  
    In case of the event must be postponed according to COVID 19 situation, cyclist are eligible to refund the entry fee deducted 250 baht for operation cost per person with a commemorative shirt by postal delivery ( in Thailand ONLY ) or claim the right to participate in the      next event as announced
 
ข้อกำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
-อนุญาตเฉพาะผู้สมัครที่มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น      
-นักปั่นจะต้องนำรถจักรยานที่ใช้เข้าร่วมกิจกรรมมาลงทะเบียน ณ จุดทะเบียน
  
ข้อกำหนดประเภทรถจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรม
1.ระยะ 10 km.ไม่จำกัดประเภทจักรยาน
2.ระยะ 21 km จักรยานเสือหมอบ หรือ จักรยานเสือภูเขา  (หมายเหตุ : ห้าม จักรยานไตรกีฬา)

กำหนดการและสถานที่จัดการแข่งขัน

ลงทะเบียนรับอุปกรณ์ / Collecting BIB day
 
23 กรกฎาคม 2565 / 23 July 2022
เวลา : 09.00 - 16.30 น. / Time : 09.00 am – 04.30 pm

วันแข่งขัน / Race Day

24 กรกฎาคม 2565 / 24 July 2022
• เวลา : 17.00 - 21.00 น. / Time : 05.00 pm – 09.00 pm
 
• สถานที่ /Venue

อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 

Google Map : https://goo.gl/maps/VQtaRA6VEKSmN9wq9
image
สถานที่จัดการแข่งขัน / Event Venue
image
กำหนดการ / Agenda
การเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม

กรุณานำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน / Please bring the following documents to collect your BIB & race kit by yourself only

• หมายเลขประจำตัวนักกีฬาสามารถตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ / BIB number ( Check online before the event date )

• แสดงบัตรประชาชน / ใบอนุญาตขับขี่ / หนังสือเดินทาง ID. card / driver's license / passport

เส้นทางการแข่งขัน / Race Route
image
จุดปล่อยตัวและเส้นชัย / Start & Finish
image
ระยะ 10 กม.
image
ระยะ 21 กม.
ประเภทการแข่งขันและค่าสมัคร (Race & fee)
image
สิ่งที่ได้รับจากการสมัคร / Race Kit 10 กม.
image
สิ่งที่ได้รับจากการสมัคร / Race Kit 10 กม.
ของที่ระลึกและรางวัลสำหรับนักกีฬา

• ประกันอุบัติเหตุ จัดให้สำหรับผู้ที่สมัครบนช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
The accident insurance is provided for only online register. 

• เสื้อที่ระลึก จะได้รับในวันรับหมายเลขวิ่งตามประกาศ ไม่มีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์)
Commemorative T - shirt will be given on the collecting BIB day. No postage service.

• เหรียญที่ระลึก มอบให้เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด และทำถูกต้องตามระเบียบการแข่งขันเท่านั้น
Commemorative medal will be presented to only runner who finish the race in time and on rules.


image
รางวัล / Rewards 10 km
image
รางวัล / Rewards 21 km

การถอนตัว หรือ การออกจากการแข่งขัน / Withdrawal from the competition
• ในกรณีถอนตัว ผู้เข้าร่วมแข่งขันหรือผู้ติดตามจะต้องแจ้ง ผู้อำนวยการการแข่งขัน ที่จุดบริการที่ใกล้ที่สุดในทันที  / In case of withdrawal, the participant must notify the race director at the nearest service point immediately
• ไม่มีสวัสดิการใด ๆ สำหรับการผิดเวลา หรือการผิดเส้นทาง / Have no any benefits for any competitor who be late or lost the way.  


การประกาศผลการแข่งขัน การลงทะเบียนรับรางวัล และการมอบรางวัล 
• นักปั่นสามารรับรายงานผลการแข่งขันจากเจ้าหน้าที่ และตรวจสอบรายชื่อนักวิ่งที่ได้รับรางวัลจากบอร์ดรายชื่อของผู้จับเวลาในงาน / Cyclists can receive a report from the race officials. and check out the list of award runners from the event timer's board.
• นักปั่นจะต้องทำการยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ โดยยื่นบัตรรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต อย่างใดอย่างหนึ่ง / Cyclists must identify themselves to the staff by submitting either an identification card or a driver's license or passport
• การประท้วงผลการแข่งขันสามารถทำภายใน 30 นาทีหลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากเกินกว่า 30 นาที ไม่มีการประท้วง ให้ถือการประกาศผลเป็นที่สิ้นสุด / A protest on the race result can be made within 30 minutes after announcement. In case of no protest in that 30 minutes, the race result will be considered as final result automatically.
• การมอบรางวัลจะทำการมอบทันทีสำหรับประเภท รุ่นอายุ และผู้ได้รับรางวัลเข้าเส้นชัยครบจำนวนรางวัล / The award presentation will be conducted upon the readiness of winners in any age group, gender or category. 
• สงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ / Reserve the right not to present award after the event.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

image
Powered by MakeWebEasy.com